Klachten
Klachtenregeling
Een open communicatie is de beste garantie voor een succesvolle samenwerking. Als er zaken niet goed gaan, is het belangrijk daarover te praten, met leerkrachten en met de directie. Maar soms lukt dat niet, of onvoldoende, en is daar hulp of ondersteuning bij nodig.
Iedere school heeft een contactpersoon die kan meedenken over de manier waarop naar oplossingen kan worden gezocht of doorverwijzen naar een van onze vier interne vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen kunnen u, als u dat wilt ook doorverwijzen naar één van de externe vertrouwenspersonen; er is er een voor ouders, en een voor leerkrachten. U kunt hier doorklikken naar de brochure waarin staat hoe wij binnen Ronduit omgaan met klachten.
Als blijkt dat u er toch niet uitkomt met de school dan resteert het formele traject naar de Landelijke Klachtencommissie. Ronduit is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Alles over deze commissie kunt u vinden op de website www.onderwijsgeschillen.nl.
De onderwijsinspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van klachten over onderwijs. Wel adviseert en ondersteunt de vertrouwensinspecteur bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld.
Op iedere school is er een klachtenregeling voor iedereen ter inzage.