Stage
Stage
Opleiden in de school binnen Ronduit 
Binnen de uitgangspunten van Ronduit: ondernemend, verantwoordelijk en resultaat-gericht, past opleiden in de school (OPLIS). Ronduit wil investeren in het succes van mensen. Door de opleiding van toekomstige medewerkers in eigen hand te nemen toont Ronduit zich ondernemend. Zij wil verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van het toekomstige personeel. Resultaatgericht. 
Onze scholen gaan allemaal op eigen wijze om met het opleiden en begeleiden van stagiaires. Op alle scholen worden stageplekken aangeboden.
Enkele scholen hebben zich in de afgelopen twee jaar ontwikkeld als opleidingsschool. Zij werken met een eigen praktijkopleider, die de studenten op de werkplek begeleidt. Zowel de begeleiding als de beoordeling van de student ligt bij de opleidingsschool. Er zijn nauwe banden met de Pabo’s.
De groepsleerkrachten vervullen de rol van mentor en worden door de Pabo opgeleid tot mentor +.
De studenten zijn afkomstig van Inholland (Alkmaar) en de Hogeschool van Amsterdam. Vanuit Amsterdam komen de studenten die gekozen hebben voor Dalton of Montessori.