Bestuursbureau
Bestuursbureau
De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de organisatie is in handen van de directeur/bestuurder. Onder zijn leiding regelen en coördineren de medewerkers van ons bestuursbureau veel bovenschoolse zaken. Daarnaast bereiden zij beleid voor en geven zij uitvoering aan het vastgestelde beleid op het terrein van met name onderwijskundig beleid, personeelszaken, financiën, huisvesting en ICT. Verder fungeren zij natuurlijk als vraagbaak voor zowel interne als externe partijen.