Passend Onderwijs

Passend Onderwijs - een website voor het nieuwe samenwerkingsverband

Per 1 augustus 2014 werd op alle scholen in Nederland Passend Onderwijs ingevoerd.

Scholen en schoolbesturen werken met elkaar samen in regionale samenwerkingsverbanden om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in de regio het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De meeste scholen van Ronduit vallen onder het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Noord Kennemerland (SWV PO NK). De besturen zijn momenteel hard bezig met de inrichting hiervan. Inmiddels is er een geheel nieuwe website “in de lucht”, waarin steeds meer informatie over het samenwerkingsverband zal worden opgenomen www.swvponoord-kennemerland.nl.