Academie 072
Academie 072 Een buitenschoolse leeromgeving
Elke leerkracht herkent het. De kinderen waar van je weet dat ze beter zouden moeten presteren dan ze doen. Je werkt er als leerkracht binnen schooltijd keihard aan om hen op het te verwachten niveau te krijgen. Vaak lukt dat. Soms denk je ook; ‘had ik maar iets meer tijd om …’ of ‘kon ik nog maar even extra …’ Vaak ontbreekt het aan tijd en middelen om dat stukje extra te kunnen doen waarmee het kind na acht jaar basisschool zijn mogelijkheden optimaal heeft benut en toch naar de HAVO kan of toch naar de theoretische leerweg van het VMBO kan.
Een buitenschoolse voorziening waar kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Academie072 biedt de kinderen een uitdagende en plezierige leeromgeving, waar op een andere manier wordt gewerkt dan binnen school. Een plek waar de kinderen worden begeleid door deskundige docenten en worden gestimuleerd door hun ouders. Een plek ook waar de kinderen graag willen zijn. Het uiteindelijke doel van de academie is dat kinderen betere resultaten halen voor begrijpend lezen en woordenschat en zo hun schoolsucces vergroten.
Basisschool De Fontein, Jules Verne, Nicolaas Beets en Bello zijn de eerste scholen in Alkmaar die aan deze voorziening mee gaan doen. Deze scholen selecteren de kinderen in de bovenbouw waarvan zij denken dat zij hun talenten kunnen ontwikkelen in de Academie.  Van elke school kunnen tien kinderen deelnemen. Deze kinderen komen één maal per week bij elkaar in hun eigen school. Ze hebben contact met de kinderen op de andere scholen via een elektronische leeromgeving (ELO).
De overheid heeft geld beschikbaar gesteld om talentrijke kinderen die niet de schoolvorderingen laten zien die passen bij hun mogelijkheden extra te ondersteunen buiten schooltijd. Ronduit maakt gebruik van deze gelden om Academie072 te financieren. De aankomende twee jaar gaan de vier deelnemende scholen dit concept opzetten en uitwerken. Als de Academie succesvol is zullen meer scholen aansluiten. Uiteindelijk hopen we een sterke Academie te hebben in Alkmaar, ontwikkeld door Ronduit.