Jeugdsport- en Cultuurfonds

Informatie over Jeugdsport en Cultuurfonds in Alkmaar

n Alkmaar zijn veel kinderen die door financiële omstandigheden geen lid van een sport- of cultuurvereniging kunnen worden.  Via het Jeugdsport- en cultuurfonds Alkmaar is het echter mogelijk om alle kinderen mee te laten doen! Lees dit document