ICT Onderzoekslab binnen Ronduit komend jaar een feit!
Uitgebreider Artikel in Alkmaars Weekblad (via link te bereiken)
Ronduit Onderwijs maakt zich verder klaar voor de toekomst. In het gebouw van obs de Sterrenwachter start zij het nieuwe schooljaar met een ICT-onderzoekslab.
Daar kunnen zowel de leerlingen als de docenten zich bekwamen in IT zaken om voorbereid te blijven voor de toekomst.